For å gjøre det lettere for dere å finne treningsgulv vil vi teste ut et bestillingssystem der dere selv kan finne å bestille ledig gulvtid. I første omgang, for å se om dette fungerer, blir det kun mulig å bestille i Sentralbadet. Treningstid er satt til to timer per bestillingsblokk . Dersom dere skulle ha problemer med å bestille kan dere ringe Sigve på telefon 928 555 70.

VIKTIG!

For at vi skal unngå smitte har vi redusert bruken av Sentralbadet til fem personer per treningsblokk. Par som er under 18 skal ha følge av trener eller annen voksen som har ansvar for desinfisering av berøringsoverflater og føring av lister for smittesporing. Det skal ikke være mer enn totalt fem personer i lokalet. For at alle skal få trent den tiden de har bestilt ber vi dere å avslutte treningen slik at det er tid til rengjøring og listeføring før dere går. Dere skal være ute av døren innen treningstidens utløp slik at dere ikke tar treningstid fra neste par.

  • Skriv dere inn med navn og ankomsttid.

  • I tidsperioden for bookingen skal det ikke være andre tilstede i lokalet. Kun de to bookete parene som trener. For privattimer kan i tillegg hjelpetrenere være tilstede, men det skal ikke være mer enn totalt 5 personer i lokalet til samme tid.

  • Avslutt treningen slik at dere har tid å rengjøre lokalet før dere går. Dere skal være ute av lokalet til bookingtidens utløp.

  • Husk å skrive tid når dere forlater lokalet.

Til bestillingsside